Image
دکتر محمد پودینه -سرپرست شهرداری زابل

شعارسال 1400

میدان یعقوب لیث زابل

کوه خواجه سیستان (اوشیدا)

جام انیمیشن

رقص شمشیر سیستان

میدان امیرالمومنین (ع)

شهر سوخته سیستان

اخبار شهرداری

بازدید امروز384
بازدید دیروز492
بازدید هفته876
بازدید کل467735