در ادامه بازدیدهای میدانی آقای  دکتر سرگزی نماینده محترم مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی بهمراه دکترخمری شهردارزابل

دادستان محترم و شماری از مسئولین ادارات شهرستان زابل، این بزرگواران ، از میدان میوه و تره بار شهرداری هم بازدید نمودند.
در حاشیه این بازدید مسائل و مشکلات غرفه داران محترم مطرح و در خصوص تامین روشنایی،شن ریزی و زیرسازی و آسفالت میدان میوه وتره بار  تصمیماتی اتخاذ و صورتجلسه تقسیم کار و وظایف هر یک از ادارات در راستای رفع مشکلات فوق الذکر به آنان  ابلاغ گردید.