با عنایت به اینکه نگهبانان حراست فیزیکی قسمتهای مختلف شهرداری هنگام تحویل سال نو

( پارکهای سطح شهر ،اداره موتوری،نواحی دوگانه ،تاسیسات ، اداره فرهنگی ،ورزشی و سایر حوزه ها) درمحل کارمشغول انجام وظیفه بودند ، رئیس اداره حراست شهرداری ضمن عرض خداقوت به نگهبانان بر مزار شهدای گمنام هم حضور  و فاتحه ای قرائت نمودند..