با حمایت و پیگیری نماینده جوان و پر تلاش سیستان ،جناب آقای دکتر سرگزی ،تامین اعتبار توسط بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

و تولید و اجرا توسط شهرداری زابل .عملیات روکش آسفالت معابر سطح شهرزابل  از میدان یعقوب لیث آغاز و تا میدان امام حسین (ع) و بلوار کارگر ادامه دارد